Om Boligselskabet HJEM

Boligselskabet HJEM er en almen boligorganisation, hvis ejendomme alle er beliggende i Københavns Kommune.

HJEM ejer og administrerer 280 lejemål, heraf 36 tilgængelighedsboliger, fordelt på 5 boligafdelinger og 1 institution.  

Vil du søge lejlighed i HJEM, skal du opnoteres på ventelisten. 

På den enkelte afdelings side, kan du se billeder og læse mere om, hvad der er af faciliteter, afdelingens husorden og andre relevante informationer.

 

 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 2 repræsentanter fra hver afdeling.

Repræsentantskabet træffer beslutning om valg af revisor og administrator, 
køb, salg eller forandring af ejendomme, ændring af vedtægterne, eventuel opløsning osv.

Repræsentantskabets kompetence fremgår af Boligselskabet HJEM's vedtægter.


 

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned.

Dagsorden og referat fra møderne er tilgængelige for alle beboere på BeboerWeb.

Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra organisationsbestyrelsen boligorganisationens årsregnskab og beretning, samt boligafdelingernes regnskaber.

Årsberetningen er offentligt tilgængeligt, mens regnskaber og budgetter for boligorganisationen kan tilgås ved at logge ind på BeboerWeb

Organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen holder fire årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne er tilgængelige for beboere i BeboerWeb.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

 

Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Jette Philipsen

Organisationsbestyrelse, formand

Kim Helsted

Organisationsbestyrelse, næstformand

Birgit Hansen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Liselotte Larsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Robena S. Hussain

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Leder du efter andre dokumenter?

Log på BeboerWeb eller BestyrelsesWeb for at se dokumenter vedr. møder, økonomi, m.v.

Dokumenter vedr. din boligafdeling?

Se alle dokumenter vedr. boligafdelingen på den enkelte afdelings hjemmeside eller BeboerWeb.